Vanavond gaat dr. P.J. Visser uit Amsterdam voor. Het betreft een dienst voor wijk A van de St. Jans-gemeente. Dhr. N. Roggeveen bespeelt dan het orgel. 

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Ouderenwerk.

Vrijwilligers en diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten. Er is praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst, een klussendienst. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderenbezoekgroepen of de ouderensozen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.