Ochtenddienst met Ds. C. van den Berg, Heilige Doop

Organist dhr. Helmich van der Kolk

De dienst bijwonen

De diensten zijn zonder aanmelding te bezoeken, tenzij u in vak A (afstand) wilt zitten, waar de anderhalve meter afstand wordt bewaard. U kunt zich hiervoor inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. U kunt onze diensten ook op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor individuele hulp aan gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan kwetsbare gezinnen of individuele personen in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. Deze financiële hulp kan eenmalig zijn voor het oplossen van acute nood, maar er kunnen ook leningen verstrekt worden voor een langere periode.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor de WIJKKAS.

U kunt uw gift overmaken op rekening NL17INGB0005645211 t.n.v. wijkkas Wijkgemeente II.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.