Avonddienst met ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen

Collecte in deze avonddienst  

De collecte tijdens de dienstis de diaconale collecte bestemd voor het Ouderenwerk.

Er zijn veel activiteiten die aansluiten bij de behoeften en interesses van ouderen zoals ‘Kom aan tafel’, een ‘Naastje’ en ‘Zomerse gezelligheid zonder koffer’. Mantelzorgers krijgen en staan volop in de aandacht. Ouderen bezoeken de verschillende seniorenkringen. Vrijwilligers/ diakenen organiseren PKN Gouda breed de autodienst en de klussendienst. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.