Avonddienst met Ds. J.J. van den End uit Oudewater voor Sint Jan A.

De dienst bijwonen

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube, kerkradio en lucaskastje. De diensten kunnen vanaf 20 december 2020 tot nader order helaas niet fysiek worden bijgewoond. Lees ook de corona-update van 18 december 2020.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collecte is bestemd voor het Jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat beoogt jongeren bewust te maken om diaconaal bezig te zijn in het leven van alle dag. Dit wordt vormgegeven in vrijwilligersactiviteiten, acties voor een goed doel en diaconale werkvakanties (samen met STEP). Zie ook:  https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/jeugddiaconaat U kunt uw gift overmaken op rekening NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.