In de avonddienst gaat prop. R.P Hoogenboom uit Woerden voor. Deze dienst valt onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente B van de Sint-Jansgemeente.

Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Jan de Wit.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt weer fysiek gecollecteerd tijdens de diensten, maar digitaal geven heeft de voorkeur.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 4 september 2022

De diaconale collecte is bestemd voor de Stichting Non-foodbank Gouda. De Non-foodbank Gouda is er voor mensen die om welke reden dan ook materiële ondersteuning nodig hebben, zoals kleding, huisraad of een fiets. Mensen die gebruik maken van de Non-foodbank zijn veelal statushouders, mensen in de schuldhulpverlening, of met een ontoereikend inkomen. Anderzijds kunt u spullen en kleding die u niet meer nodig hebt doneren aan de Non-foodbank. Met name fietsen zijn welkom! www.nonfoodbank.nl, 06 – 18 52 76 96

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.