Vanavond is de voorganger mw. ds. G. Stougie uit Berkel en Rodenrijs en de organist is de heer N. Roggeveen.

Collectemededelingen in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen binnen Gouda actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulent. Zij helpt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten en vormt de schakel naar de lokale overheid en diverse Goudse organisaties en instellingen. Het toerusten van nieuwe diakenen en bezoekwerkers door het geven van cursussen behoort mede tot haar takenpakket. Regelmatig vindt u over diaconale activiteiten informatie in het kerkblad. Drie keer per jaar verschijnt er een diaconale nieuwsbrief. Het kantoor van de diaconaal consulent is gevestigd in gebouw De Haven: Oosthaven 31c (Tsedakazaal), 2801 PD Gouda. Tel. 0182-537122

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.