In de ochtenddienst gaat voor Ds. C. van den Berg. Hij zal preken over Jezus en Zacheüs (Lukas 19:1-10). De organist is dhr. Henk den Boer en het combo verleent medewerking aan de dienst. Er is kindernevendienst voor groep 1-6. En er is oppas voor de kinderen van 0-4 jaar. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor het Missionaire Werk van Harriëtte Smit. Harriëtte werkt in opdracht van de GZB vanuit de stad Aix-en-Provence (Rhône-Alpes) als trainer/ adviseur landelijk jeugdwerk voor het landelijk kerkverband UNEPREF. Harriëtte: ‘We zien dat het regio-jeugdwerk groeit. Ze geven aan dat een veilige plek met christelijke vrienden de mogelijkheid geeft om bemoedigd te worden in hun geloof en tools te ontvangen om in hun omgeving als christen overeind te blijven staan.’

Info/ Nieuwsbrief: tfc@harriettesmit.com 

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.