In de avonddienst, de oudjaarsdienst, gaat onze eigen wijkpredikant, ds. C. van den Berg, voor. Daarbij ligt dit keer de nadruk op de uitwerking van het kerstfeest, n.a.v. Lukas 2:18,19. Het gaat daar over de reacties van de mensen en van Maria in het bijzonder. Met name de houding van Maria mag ons een voorbeeld zijn, juist ook rond de jaarwisseling. Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Dick den Hertog.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum (jaarlijkse afdracht aan de landelijke kerk) zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.