Vandaag vieren wij het Heilig Avondmaal. ‘s Morgens doen we dat op lopende wijze, ’s avonds is er de voortzetting aan de tafel. In beide diensten gaat onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor. Op deze zondag is er weer aandacht voor ons jaarthema: ‘Aan tafel’.

In de morgendienst staat Lukas 14:12-24 centraal in de verkondiging: over de nodiging voor het grote feestmaal. Dhr. Dick den Hertog is de organist. Er is kindernevendienst voor groep 1-8. Ook is er oppas voor de kinderen van 0-4 jaar. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje. ‘t Swanenburghshofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die vastlopen door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. Hulp wordt op verschillende manieren geboden: er is de mogelijkheid van huisvesting met begeleiding, ambulante begeleiding en hulp bij schulden (via SchuldHulpMaatje). Info: www.swanenburghshofje.nl; info@swanenburghshofje.nl; T 0182 – 525925. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.