In de GemeenteGroeiGroep gaan we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is Leven met de Psalmen

In een aantal kerkdiensten zal komend winterseizoen ook stil gestaan worden bij de Psalmen, een extra reden om een Gemeente Groei Groep te volgen over de Psalmen.
De volgende avond is donderdag 13 oktober 2016. We behandelen het 3e hoofdstuk, Je hoeft niet bang te zijn. We lezen Psalm 23: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
We denken na over veiligheid en vertrouwen en over vrij en onafhankelijk zijn.

U of jij bent van harte welkom om 19.45 uur, voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk.
Indien u/jij belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst
Als donderdag niet uit komt, neem dan even contact op, want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.

Bijeenkomsten:         Donderdag om de 2 weken

Locatie:                      Bij toerbeurt bij de deelnemers thuis.

Contactpersoon:       Rien Trouwborst

Thema 2016-2017:   Leven met de Psalmen

ggg