Bijeenkomsten:         Donderdag om de 2 weken

Locatie:                      Bij toerbeurt bij de deelnemers thuis.

Contactpersoon:       Rien Trouwborst

Thema 2016-2017:   Leven met de Psalmen

ggg

In de GemeenteGroeiGroep gaan we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is Leven met de Psalmen. In een aantal kerkdiensten zal komend winterseizoen ook stil gestaan worden bij de Psalmen. Een extra reden om een Gemeente Groei Groep te volgen over de Psalmen.

We behandelen het 4e hoofdstuk. Ik klaag jou aan. We lezen Psalm 50: Hij komt onze God en zal niet zwijgen. We willen nadenken: Hoe zien wij God? Als één en al goedheid of zoals hij in Psalm 50 tot ons komt?

U of jij bent van harte welkom om 19.45, voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk.