In de GemeenteGroeiGroep gaan we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is Leven met de Psalmen. In een aantal kerkdiensten zal dit winterseizoen ook stilgestaan worden bij de Psalmen. Een extra reden om een GemeenteGroeiGroep over de Psalmen te volgen.

De volgende avond is donderdag 8 december 2016. We behandelen het 7e hoofdstuk, ‘Wraak’. We lezen Psalm 69:  ‘Stort over hen uw toorn uit, laat hen aan uw woede niet ontkomen’ (vers 25). We willen nadenken: hoe gaan we om met onze gevoelens van wraak?

U of jij bent van harte welkom om 19.45 uur, voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk.

Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst

Meer Informatie