Zondagmiddag 18 februari aanstaande zal er om 17.00 uur een Goudse Glazendienst plaatsvinden in de Sint-Janskerk. Voorganger is ds. David van Veen (wijkgemeente De Veste) en cantor-organist is Geerten Liefting.

Centraal staat Glas 22, over de tempelreiniging.

De cantorij zingt onder meer uit het Requiem van Brahms.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Missionair werk Koen en Petra den Hartogh.

Koen en Petra werken voor Wycliffe en GZB in Papoea-Nieuw-Guinea aan een onderwijsproject:

Education for Life. Zij maken apps (EduTech), die mensen stimuleren om te gaan lezen. Het team maakt illustraties, animeert deze en programmeert een code hier omheen. Daarnaast wordt de Teen Bible ontwikkeld.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.