De avonddienst wordt geleid door onze eigen predikant ds. Kees van den Berg. We vervolgen de serie uit de Efezebrief. Dit keer staat Efeze 4:7-16 centraal, een intrigerend gedeelte over de gaven van de Geest en volwassen gelovige zijn. Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Nico Roggeveen. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Noodfonds Gouda. Het Noodfonds ontvangt giften van verschillende Goudse kerken en fondsen en ondersteunt daarmee Gouwenaars in financiële nood, die niet (direct) geholpen kunnen worden door sociale instanties in Gouda en die niet betrokken zijn bij een kerkgenootschap. Aanmelding bij het Noodfonds gaat altijd via een sociale partner. Meer info: diaconaalconsulent@pkngouda.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.