In de avonddienst van 19.00 uur in de Pauluskerk zal voorgaan onze wijkpredikant ds. C. van den Berg. De voortzetting van het Heilig Avondmaal is een tafelviering. Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Kees van den End.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor Plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt, zichtbaar en onzichtbaar, daar waar het nodig is, dankzij de inzet van diakenen en gemeenteleden. De diaconaal consulenten ondersteunen en adviseren daarbij, leggen verbindingen met organisaties en de lokale overheid, en initiëren nieuwe projecten. Info: Nelleke de Jong, nelleke.de.jong@pkngouda.nl / T 06 – 86 87 46 64. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.