In de morgendienst gaat onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor. We vervolgen de prekenserie uit de Efezebrief. We lezen Efeziërs 2:1-10, een ode aan de genade. De organist is dhr. Christiaan Ingelse en het combo verleent medewerking aan de dienst. Er is kindernevendienst voor groep 1-6. Ook is er autidienst Kameleon in zaal 3 en voor de kinderen van 0-4 jaar is er kinderoppas in het Jeugdhonk.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 8 oktober 2023

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor Plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt, zichtbaar en onzichtbaar, daar waar het nodig is, dankzij de inzet van vele diakenen en gemeenteleden. De diaconaal consulenten ondersteunen en adviseren daarin, leggen verbindingen met organisaties en de lokale overheid, en initiëren nieuwe projecten. Info: Nelleke de Jong, nelleke.de.jong@pkngouda.nl / T 06 – 868746 64. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.