In de avonddienst zal voorgaan Ds. W.J. de Hek uit Utrecht. De organist is Nico Roggeveen.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië (Kerk in Actie). Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Info: www.kerkinactie.nl/ethiopie 

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.

 

Het cluster werelddiaconaat heeft besloten om de opbrengsten van de melkbussen t/m maart te doneren aan giro 555. Hiermee proberen we een steentje bij te dragen aan de hulp voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Uw gift komt ten goede aan directe noodhulp zoals medische zorg, dekens, voedsel en schoon drinkwater. Uw gaven en gebed voor alle slachtoffers in Turkije en Syrië worden gewaardeerd. Helpt u mee?