Deze dienst in de Pauluskerk gaat Ds. G.C. Lock uit Scheveningen voor.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Diakenen van het cluster Rijkdom & Armoede hebben te maken met allerlei financiële hulpvragen, zowel van gemeenteleden als van stadsgenoten buiten de kerk. Als diaconie verlenen we financiële noodhulp aan diegene die het om wat voor reden dan ook niet redt. Daarnaast zoeken de diakenen samen met de hulpvrager naar manieren om, waar mogelijk, de situatie structureel te verlichten of te verbeteren. Hiervoor wordt vaak ook nauw samengewerkt met andere diaconale stichtingen en waar nodig professionele hulp ingeschakeld.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.