Deze 1ste Pinksterdag gaat in de avonddienst van 19.00 uur voor Ds. A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs.

Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Rob van Esseveldt.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 28 mei 2023

De diaconale collecte is bestemd voor: – Bijbel in Egypte (KiA)

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen.

Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beant-woorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop! Info: www.kerkinactie.nl/bijbelinegypte

– Kerken toerusten in Albanië (GZB)

De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor Albanië. De protestantse kerken daar zijn jong en klein, maar willen graag anderen bereiken met het Evangelie. De GZB helpt hen graag hiermee! Zendingswerker Aad van der Maas verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. De jonggelovige Hajrid zegt: “We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch.” Helpt u mee door royaal te geven? Info: www.gzb.nl/pinkstercollecte.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.