In de avonddienst zal voorgaan Ds. W. J. van Schaik, Zeist. Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Jan de Wit. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 23 april 2023

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor Individuele hulp aan gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood, wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet, bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben. Info: nelleke.de.jong@pkngouda.nl U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.