In de avonddienst gaat Ds. Jojanneke Dekker uit Utrecht voor. Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Jan de Wit.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Het Weilandklooster.

Pioniersplek Weilandklooster biedt programma’s aan op het gebied van groene gerechtigheid, verstilling en bezinning, voor mensen binnen en buiten de kerk. Ingrediënten van de activiteiten zijn creativiteit, ontmoeting en verbinding met God en de schepping. Terugkerende activiteiten zijn retraites, workshops en het natuurfeest. Voor jongvolwassenen hebben we een eigentijds programma met groene weekenden, het maken van relevant theater en ontmoetingen.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor de Wijkkas. Hij is er weer, de collecte voor de wijkkas van onze Pauluskerk. 

Tweemaal per jaar is de opbrengst van de deurcollecte geheel bestemd voor onze eigen wijkkas van wijkgemeente Pauluskerk. Vanuit de wijkkas worden specifieke wijkgerichte uitgaven betaald. Het gaat hier o.a. om de wekelijkse bloemengroet, bezoekwerk, kosten van de beamer, Pauluskerkapp, de Paaskaars, Gemeentegroeigroepen, vorming en opleiding van ouderlingen en catechisanten, speciale activiteiten zoals Startzondag. Hopelijk doet u mee en wilt u ons wijkwerk actief steunen met uw bijdrage. U kunt een bijdrage ook altijd rechtstreeks overmaken op de bankrekening van de Wijkkas (IBAN: NL17INGB0005645211)   

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.