Deze dienst in de Pauluskerk, gaat voor ds. D.I.B. van der Meulen uit Amsterdam. De organist is Nico Roggeveen.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6.  Ook is er crèche voor de jongste kinderen in het Jeugdhonk.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst) is de diaconale collecte bestemd voor: Inloophuis Domino.

Inloophuis Domino is een ontmoetingsplek (oorspronkelijk opgezet vanuit verschillende Goudse kerken) voor iedereen die even op adem wil komen. Mensen komen voor een praatje, koffie, een spelletje, of een warme maaltijd. Op dinsdagmiddag is er een maaltijd voor senioren. Ook worden er regelmatig extra activiteiten georganiseerd. Domino is voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties, en wordt gedragen door zo’n 90 vrijwilligers. www.inloophuisdomino.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.