Vanochtend gaat ds. T.L.J. Bos uit Den Haag voor. De organist is Dick den Hertog.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6.  Er is crèche voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Missionair werk Koen en Petra den Hartogh.

Koen en Petra werken voor Wycliffe en GZB in Papoea-Nieuw-Guinea aan een onderwijsproject:

Education for Life. Zij maken apps (EduTech), die mensen stimuleren om te gaan lezen. Het team maakt illustraties, animeert deze en programmeert een code hier omheen. Daarnaast wordt de Teen Bible ontwikkeld.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.