Deze avonddienst in de Pauluskerk, gaat voor ds. U.G.M. Doedens uit Zaltbommel. Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Kees van den End. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 5 november 2023

De collecte tijdens de dienst is de diaconale Najaarszendingscollecte. Die is dit jaar voor een doel van KerkinActie en een doel van de GZB.

Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia (KiA)

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit cursussen volgen, onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel Bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat.

Bloeiende gemeenten langs de Nijl In Egypte (GZB)

In een omgeving waar bijna iedereen moslim is, ervaren kerken veel tegenstand. Toch is er onder christenen in Egypte een groot verlangen om Gods liefde zichtbaar te maken in de samenleving. Samen met de zendingswerkers Willem-Jan de Wit en Rob en Sijda Wesselink biedt de GZB ondersteuning bij theologische toerusting en medisch-diaconaal werk. Voor gemeenten langs de Nijl is deze steun onontbeerlijk, zodat christelijke gemeenten bloeiende gemeenten worden.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.