Deze dienst in de Pauluskerk, gaat voor ds. C. van den Berg (60 Jaar Pauluskerk). De organist is Gerben Budding.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6.  Ook is er crèche voor de jongste kinderen in het Jeugdhonk.

60 jarig bestaan Pauluskerk

Zondagmorgen 19 november vieren we als Pauluskerkgemeente dat we 60 jaar bestaan. Op 22 november 1963 werd onze kerk officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde op plechtige en feestelijke wijze. De toenmalige wijkpredikanten van respectievelijk wijk II en IV leidden de dienst. Er werd gemediteerd over 1 Korintiërs 3:9b ‘Gods bouwwerk zijt gij’, woorden van niemand minder dan Paulus, naar wie de kerk is vernoemd.

In de jubileumdienst van zondagmorgen 19 november a.s. zal ds. Kees van den Berg ook over deze prachtige en beeldende tekst preken. Het combo verleent medewerking aan deze dienst. Dat geldt ook voor de gelegenheidscantorij o.l.v. Gerben Budding, met daarin ook leden van onze gemeente. Zij zingen een paar delen uit het oratorium Paulus van Mendelssohn. Het belooft een feestelijke dienst te worden: echt zo’n dienst om naar toe te komen, ook als je een tijdje niet meer bent geweest. Echt zo’n dienst ook, om anderen voor uit te nodigen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Na de jubileumdienst is er in de Brug een feestelijke High Tea, met een prachtservies en zelfgemaakte lekkernijen. Voor de kinderen is er de mogelijkheid om zelf lekkernijen te versieren.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje.

’t Swanenburghshofje biedt begeleiding met huisvesting aan mensen die een nieuwe start willen maken. Hulp van vrijwilligers van ’t Swanenburghshofje is bedoeld voor hulpvragers, ongeacht afkomst of geloof, woonachtig in Gouda of de regio. Daarnaast helpen speciaal opgeleide vrijwilligers mensen met schulden, onder de naam Schuldhulpmaatje. SCH is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Gouda en de Christelijke Gereformeerde Kerk Gouda. Wilt u meer informatie of vrijwilliger worden neem dan contact op: info@swanenburghshofje.nl.  of telefoonnummer; 0182-525925, www.swanenburghshofje.nl .

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.