In de morgendienst gaat onze eigen wijkpredikant, ds. Kees van den Berg voor. Deze dienst staat in het teken van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. In deze dienst noemen we de 21 namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Daarbij klinkt ook de Bijbeltekst die centraal stond in hun afscheidsdienst: als getuigenis en bemoediging. We staan daarbij letterlijk en figuurlijk om de nabestaanden heen. In deze dienst lezen we over Gods belofte van een nieuwe hemel en aarde uit 2 Petrus 3. De organist is dhr. Henk den Boer.  

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-8.  Ook is er crèche voor de jongste kinderen in het Jeugdhonk.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Missionair werk Gerard en Janneke de Wit. Sinds 2019 wonen Gerard en Janneke met hun kinderen in Schwerin-Lankow (Noordoost-Duitsland), een wijk met veel eenzaamheid en armoede. De kerk speelt vrijwel geen rol van betekenis en voor velen is het evangelie onbekend. Samen met de Freie Evangelische Gemeinde (Nord) hopen Gerard en Janneke bij te dragen aan christelijke gemeenschapsvorming. Ook nemen ze deel aan bestaande (sociale) initiatieven om hun mede-wijkbewoners te leren kennen.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.