Deze dienst in de Pauluskerk, gaat voor ds. C. van den Berg.

Vandaag, op deze eerste adventszondag, vieren we het heilig avondmaal. In de morgendienst gebeurt dat op lopende wijze, in de avonddienst, tijdens de voorzetting, wordt de maaltijd van de Heer aan tafel gevierd. De heer Johan van der Pol is de organist. 

Bij de morgendienst is er kindernevendienst, voor de kinderen van groep 1-8 van de basisschool. Ook is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar.

In beide diensten staat Zacharias centraal (Lukas 1), de vader van Johannes de Doper. In de morgendienst gaat het over het teken dat hij verlangde. In de avonddienst richten we ons op zijn prachtige en indrukwekkende lofzang, ook wel het Benedictus genoemd.

 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt, zichtbaar en onzichtbaar, daar waar het nodig is, dankzij de inzet van vele diakenen en gemeenteleden. De diaconaal consulenten ondersteunen en adviseren daarin, leggen verbindingen met organisaties en de lokale overheid, en initiëren nieuwe projecten. Info: Nelleke de Jong, nelleke.de.jong@pkngouda.nl / T 06 – 868746 64

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.