In de avonddienst van 19.00 uur in de Pauluskerk zal voorgaan Ds. W.G. van den Top uit Ede. De organist is Nico Roggeveen.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Inloophuis Domino. Inloophuis Domino is een ontmoetingsplek (oorspronkelijk opgezet vanuit verschillende Goudse kerken) voor iedereen die even op adem wil komen. Mensen komen voor een praatje, koffie, een spelletje, of een warme maaltijd. Op dinsdagmiddag is er een maaltijd voor senioren. Ook worden er regelmatig extra activiteiten georganiseerd. Domino is voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties. Info: www.inloophuisdomino.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.