Woensdag 13 maart is het Biddag voor Gewas en Arbeid;

Er is een gezamenlijke dienst met wijkgemeente De Oostpoort. In deze dienst zal ook ds. Kees van den Berg voorgaan.

De dienst wordt gehouden in De Oostpoort en begint om 19.30 uur.

We zien uit naar een goedbezochte dienst van Woord én Gebed: ‘samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer…’

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 10 maart en de dienst van het Biddag voor Gewas en Arbeid 13 maart 2024;

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor; Plaatselijk diaconaal werk.

De diaconaal consulenten ondersteunen en adviseren de diaconie, diakenen, vrijwilligers en gemeenteleden. Zij zijn het aanspreekpunt voor iedereen met een diaconale vraag. Ook leggen zij verbindingen met maatschappelijke organisaties en de lokale overheid en initiëren zij nieuwe projecten.

Info: Nelleke de Jong, nelleke.de.jong@pkngouda.nl  / T 06 – 86 87 46 64.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.