Deze dienst in de Pauluskerk, gaat voor Ds. W.J. de Hek uit Utrecht. De organist is de heer N. Roggeveen.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6.  Ook is er crèche voor de jongste kinderen in het Jeugdhonk.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Voedselbank Gouda.

De Voedselbank Gouda maakt elke week voedselpakketten voor mensen/gezinnen in en rond Gouda die van zeer weinig geld moeten rondkomen. De laatste tijd is dat aantal toegenomen. De Voedselbank is afhankelijk van sponsoren zoals bedrijven, kerken, scholen en particulieren. De diaconie ondersteunt de Voedselbank op meerdere manieren: door te collecteren, door voedsel in te zamelen rond de viering van het Avondmaal en door het geven van giften voor specifieke projecten.

Zie: info@voedselbankgouda.nl / www.voedselbankgouda.nl  

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.