Deze zondag gaat voor onze eigen predikant van de Pauluskerk, ds. C. van den Berg. Het betreft een Meedenkdienst. Het thema is ‘Anders?!’ We vervolgen de serie uit de Efezebrief. Dit keer is Efeze 4:16-5:2 aan de beurt, waar het gaat over anders leven dan ongelovigen: met woorden en met daden. Zelfs de emoties komen ter sprake. Maar hoe leven we anders dan? Waar blijkt dat dan uit? En zijn daar nog grenzen aan? Een aantal jongeren heeft vragen aan de dominee gesteld en hij gaat daar ook op in bij de preek. De organist is dhr. Jan de Wit en ook het combo verleent medewerking aan de dienst. 

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6 en crèche voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Individuele hulp gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood, wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet, bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben, o.a. door het uitdelen van kerst- en zomerattenties. Voor info: diaconaalconsulent@pkngouda.nl.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.