Op D.V. zondag 10 april aanstaande komt de gebedskring om 9.00 uur weer bij elkaar in één van de zalen van De Brug. God geeft ons zoveel dingen om voor te danken en te bidden. Iedere zondag weer zijn er kerkdiensten in de Pauluskerk en veel andere kerken in Gouda en in de wereld. Dat is toch wel het teken bij uitstek dat Hij zijn wereldwijde gemeente in stand houdt. Daar staan we iedere keer weer bij stil en we bidden om een zegen over prediking, catechese, kringwerk en alle andere activiteiten die er zijn.

We bidden om wijsheid voor predikant, kerkenraad en allen die op welke wijze betrokken zijn bij het werk in de gemeente. We bidden voor gemeenteleden in zorgen en we danken met hen als er reden tot dankbaarheid is. We willen de nood van de wereld aan onze hemelse Vader voorleggen. Ieder die met onze kring wil meebidden is van harte welkom om deel te nemen. Mocht u een onderwerp hebben waarvoor u graag hebt dat er gebeden of gedankt wordt, meldt dit dan aan een van onderstaande personen. U mag hen natuurlijk ook benaderen als u meer informatie over de gebedskring wenst.

Meer Informatie