Er is weer een bijeenkomst van de groep van dinsdagavond, op dinsdag 1 mei. De groep komt één keer per maand bij elkaar. Als dinsdagavondgroep behandelen wij, net als de andere Groeigroepen, dit seizoen het thema ‘De hoop die in ons leeft, Jezus volgen in een verwarrende tijd’.

Aanstaande dinsdag staan we stil bij 1 Petrus 3 : 18-22, ‘De hoop van de doop’. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dank zij de opstanding van Jezus Christus. Hebt u belangstelling hiervoor of wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Barco den Ouden. Als u graag aan een Gemeente Groei Groep wilt deelnemen, maar niet op dinsdag kunt, neem dan ook even contact op want er zijn ook groeigroepen op andere avonden. Tel: 0182-535510 of via barco.dicky@tiscali.nl