Op dinsdag 1 november, is er weer een bijeenkomst van de groep van dinsdagavond. Deze groep komt één keer per maand bij elkaar. Wij zijn als dinsdagavondgroep ook begonnen aan het thema ‘Leven met de Psalmen’. Aanstaande dinsdag staan we stil bij Psalm 13: Hoe lang nog HEER, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?

Meer weten over de Gemeente Groei Groep

Hebt u belangstelling hiervoor of wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Barco den Ouden. Als u graag aan een Gemeente Groei Groep wilt deelnemen, maar niet op dinsdag kunt, neem dan ook even contact op want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.

Meer Informatie