Hoe zijn wij samen wijkgemeente Pauluskerk? Wat betekent dat voor onze eredienst: hoe we samen zingen, muziek maken, bidden, de bijbel lezen en nadenken over Gods Woord? Hoe stellen wij elkaar in staat om met alle leeftijdsgroepen het geloof te beleven liefdevol verbinding met elkaar te hebben? Wat betekent dat voor onze ontmoetingen, ons gebouw, ons contact met onze omgeving? Deze vragen staan centraal op de gemeenteavond wijkgemeente Pauluskerk, die wij op woensdagavond 29 maart ’s avonds om 20.00 uur in de Brug organiseren. Van harte nodigen wij u en jou uit om deel te nemen aan deze gemeenteavond. Een goede gelegenheid om   naar elkaars opvattingen te luisteren en vanuit de kerkenraad u bij te praten over komende activiteiten en plannen. Van harte welkom, de koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Namens de kerkenraad, Klaas Visser