In de GemeenteGroeiGroep gaan we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is  Leven met de Psalmen. 

In een aantal kerkdiensten zal komend winterseizoen ook stil gestaan worden bij de Psalmen. Een extra reden om een Gemeente Groei Groep te volgen over de Psalmen. De volgende avond is donderdag 16 februari 2017 

We behandelen het 11e hoofdstuk: Je bent vrij! We lezen Psalm 124:  We zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers ( vers 6 en 7) We willen nadenken over bevrijding door Christus, over bevrijding uit verkeerde machten! U of jij bent van harte welkom om 19.45, voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk. Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst. Als donderdag niet uit komt, neem dan even contact op, want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.

Meer Informatie