Goede Vrijdagdienst met ds. C. van den Berg.  De organist/pianist is dhr. Oosterom. In deze dienst zal tevens het Heilig Avondmaal worden gevierd.

Collecte

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen regelen samen met andere vrijwilligers verschillende praktische dingen. Zij introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, Burennetwerk Gouda, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje.

De tweede collecte is voor het Kerkbeheer.