Zondagmiddag 19 februari aanstaande zal er om 17.00 uur een Goudse Glazendienst plaatsvinden in de Sint-Janskerk. Voorganger is ds. Jacobine Scholte-de Jong (wijkgemeente Westerkerk) en cantor-organist is de kerkmusicus van de Sint-Jan, Gerben Budding. Ook de cantorij verleent haar medewerking. Centraal staat Glas 17, over Johannes die Herodes bestraft. Van harte welkom!

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor het Missionaire Werk van Harriëtte Smit. Harriëtte werkt in opdracht van de GZB vanuit de stad Aix-en-Provence (Rhône-Alpes) als trainer/ adviseur landelijk jeugdwerk voor het landelijk kerkverband UNEPREF. Harriëtte: ‘We zien dat het regio-jeugdwerk groeit. Ze geven aan dat een veilige plek met christelijke vrienden de mogelijkheid geeft om bemoedigd te worden in hun geloof en tools te ontvangen om in hun omgeving als christen overeind te blijven staan.’

Info/ Nieuwsbrief: tfc@harriettesmit.com 

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.