Als wijkgemeente zijn we ’s middags om 17.00 uur te gast in de Sint-Janskerk. Het betreft een Goudse Glazendienst. Ds. Kees van den Berg gaat voor. Centraal staat één van de apostelglazen bovenin het koor: Glas 52 om precies te zijn. Dat is aan Andreas gewijd. Via de beamer zullen allerlei details uit het glas belicht worden. Daarbij lezen we uit het Johannesevangelie en de Romeinenbrief. Een gelegenheidscantorij o.l.v. cantor/organist Gerben Budding verleent haar medewerking.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Present Gouda.

Mensen zijn bereid om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Present wil een brug, een verbindende schakel zijn. Hulpvragen komen binnen via hulpverleners. Zij kennen het verhaal achter een voordeur en weten wat er nodig is. Denk aan praktische klussen: schilderen, laminaat leggen, elektra-werk, behangen, verhuizen, tuinen opknappen. Ook voor sociale projecten ben je welkom, individueel of met een groep. Meld je aan via onze website met een groep vrienden, de Bijbelkring, de sportclub, je buren of je collega’s. Wees ‘present’ in 2024. Voor info en/of aanmelden: www.presentgouda.nl  of T 06-23127122

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.