Goudse Glazendienst met ds. C. van den Berg. In deze dienst staat het prachtige glas ‘Christus Salvator Mundi – Christus Redder van de Wereld- centraal. 

Collecte in deze middagdienst

De  collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Ouderenwerk.

Nieuwe projecten als ‘Kom aan tafel’ nodigt ouderen uit regelmatig aan te schuiven bij mensen in de buurt, een ‘Naastje’ is iemand die met regelmaat bij u thuis komt om met aandacht naar uw verhaal te luisteren. Mantelzorgers krijgen en staan volop in de aandacht. Ouderen bezoeken de verschillende seniorenkringen. Vrijwilligers/ diakenen organiseren PKN Gouda breed de autodienst en de klussendienst. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.