In de St. Janskerk is een Goudse Glazendienst waarin zal voorgaan Ds. C. van den Berg. Glas 19 ‘De onthoofding van Johannes de Doper’ staat centraal in de verkondiging.

Cantor/organist is dhr. Gerben Budding. Een gelegenheidscantorij, met ook Pauluskerkers daarin, verleent medewerking aan de dienst. Deze dienst begint om 17.00 uur.

U kunt de dienst bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Individuele hulp gemeenteleden.

De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood, wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet, bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben, o.a. door het uitdelen van een financiële kerst- of zomerattentie. 

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.