In de ochtenddienst gaat voor Ds. J.A. van der Schoot uit Haastrecht.

De organist is dhr. Johan van der Pol.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-8 van de basisschool. Er is crèche voor kinderen tot 4 jaar in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

 

Collectes

Collectemededelingen zondag 26 februari 2023

De diaconale collecte is bestemd voor Individuele hulp aan gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan per-sonen of gezinnen in financiële nood, wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet, bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de dia-conie mensen die het niet breed hebben, o.a. door het uitdelen van een financiële kerst- of zomerattentie. 

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.