In de morgendienst gaat onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor.

In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Rebekkah Herbert, Christoph Spruyt en Jenthe Nijholt. De organist is dhr. Nico Roggeveen en het combo verleent medewerking.

Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-6 en er is oppas voor de kinderen van 0-4 jaar.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 14 mei 2023

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Missionair werk Marijke den Boer. Marijke is in Cambodja betrokken bij een christelijke organisatie, ‘Children in Families’ (CIF). Deze lokale organisatie zet zich in voor kinderen in kwetsbare familiesituaties. Het team bestaat uit zo’n 35 Cambodjaanse krachten, overwegend christenen. We beginnen dagelijks met tijd voor een korte meditatie en gebed. Dit is altijd een kostbaar moment in de dag ter bemoediging om ons geloof in woord en daad uit te dragen in ons werk.

Voor info: tfcmarijke@outlook.com

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.