Donderdag 18 mei is het Hemelvaartsdag. Er is dan een gezamenlijke dienst met wijkgemeente Oostpoort. Deze dienst is in onze kerk en begint om 9.00 (!) uur. Voorganger is Ds. Gerben Roest. De organist is dhr. Christiaan Ingelse.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen donderdag 18 mei 2023, Hemelvaartsdag

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum (jaarlijkse afdracht aan de landelijke kerk) zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumenische activiteiten.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.