In de morgendienst gaat onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor.

In deze dienst zullen vier jonge mensen van onze gemeente belijdenis van het geloof afleggen. Dat zijn William en Gabriëlle Chong-Heijboer, Jesse Pauw en Veronique de Wit.

De organist is dhr. Nico Roggeveen en het combo verleent z’n medewerking.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6 van de basisschool. Er is crèche voor kinderen tot 4 jaar in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 21 mei 2023

De diaconale collecte is bestemd voor: de Groene Kerken.

Deze wereld en de schepping zijn als geschenk van God aan ons toevertrouwd. Naast de zeven werken van barmhartigheid pleit Paus Franciscus voor een 8e werk: Zorg voor de schepping, voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis. Beide doelen richten zich op onze relatie met voedsel en zetten zich in voor de productie van lokaal, duurzaam en gezond voedsel:1. Voedselbos Goudse Hout, voor de aanplant van nieuwe bomen en struiken. In Voedselbos Goudse Hout vind je eetbare (wildpluk-) kruiden, planten en bomen met vruchten en noten en struiken met diverse bessen. Een voedselbos voedt niet alleen ons, maar ook de dieren. Er zijn talloze vogelkastjes waar bijzondere vogels komen broeden. Een voedselbos verhoogt de biodiversiteit en herstelt de bodem. https://goudabruist.nl/locatie/746/voedselbos-goudse-hout2. Stadsboerderij Gouda is een initiatief voor een kleinschalige Vega boerderij waar groenten en fruit verbouwd gaan worden voor lokaal, duurzaam en gezond voedsel. Dit voorjaar gaat het van start. Je kunt mede-eigenaar worden en je inschrijven voor een groente-abonnement.

Met de opbrengst van de collecte kunnen mensen met een smallere beurs meedoen en tegen een gereduceerd tarief een groente abonnement krijgen. www.Stadsboerderijgouda.nl U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.