In de ochtenddienst gaat voor Ds. C. van den Berg, Gouda.

Er is Autidienst Kameleon, De Brug, zaal 3

De preek gaat over Lukas 24:13-35, waarbij we ons met name focussen op vers 28-35. Het thema is ‘Aan tafel met de opgestane Heer.’ De kinderen van de kindernevendienst en de clubs zingen in de dienst, net als met kerst, en het combo verleent medewerking aan deze dienst. De organist is dhr. Christiaan Ingelse.

Er is crèche voor kinderen tot 4 jaar in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectemededelingen zondag 9 en maandag 10 april 2023, 1e en 2e Paasdag

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Non-foodbank Gouda. De Non-foodbank Gouda verzamelt en verstrekt goederen zoals kleding, fietsen en meubels. De Non-foodbank is bestemd voor cliënten van de voedselbank en voor mensen die worden doorverwezen. Voor info: www.nonfoodbankgouda.nl, T 06 – 18 52 76 96. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.