Kerstochtenddienst met Ds. C. van den Berg

Het kerstevangelie uit Lukas 2 gaat open. Dit keer staan we stil bij de woorden van de engel tegen de herders: ‘Vreest niet!’ Het thema is dan ook: ‘Kerst in angstige tijden.’ We leven in een tijd waar angst, zorgen en polarisatie heersende tonen zijn. Wat is daarin de weg die de geboren Heer ons wijst? Een actueel thema dus!
In deze dienst zullen de kinderen een prachtig lied laten horen en ook het combo verleent weer medewerking. Natuurlijk zingen we in deze dienst ook de nodige kerstliederen, waarbij de klassiekers zeker niet vergeten worden! Iedereen is van harte welkom!