Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Naar oud kerkelijk gebruik willen wij als gemeente de gestorvenen gedenken van het afgelopen jaar door het noemen van hun namen en Gods troost en kracht zoeken in Woord en gebed, in het vertrouwen dat de Here Jezus door Zijn kruis en opstanding de dood heeft overwonnen.

Voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is de heer A. Koster. Medewerking wordt verleend door Cantorij Cantabile o.l.v. mevrouw Willeke Hagoort. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie voor het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO), de overkoepelende organisatie van diaconale activiteiten in Lelystad. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) zet zich in voor mensen die in een sociaal isolement zitten, arm zijn, last hebben van schulden of lijden aan een verslaving.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.