De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is de heer H. van der Kolk. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De eerste collecte is bestemd voor het Swanenburghshofje. Stichting Christelijke Hulpverlening het Swanenburghshofje is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie in Gouda. Al 35 jaar bieden wij hulp aan mensen met psychosociale en maatschappelijke problemen. Zij zijn gevestigd in het eeuwenoude Swanenburghshofje, aan de Groeneweg in het centrum van Gouda. In de tien woningen op het hofje kunnen mensen tijdelijk wonen waarbij zij begeleiding krijgen door ruim 60 vrijwilligers. Ook wordt er hulp geboden bij financiële problemen en dreigende schuldproblematiek door speciaal getrainde vrijwilligers van het project SchuldHulpMaatje.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Gebedskring om 9:00

Deze morgen hoopt de gebedskring van de Pauluskerk weer bijeen te komen in een van de zalen van De Brug. Het is een goede zaak dat wij als gemeenteleden God de Vader mogen danken voor het vele goede dat Hij geeft. Aan ons persoonlijk, aan onze wijkgemeente. Maar ook brengen wij onze zorgen en moeiten bij Hem in het vertrouwen dat Hij hoort en op Zijn wijze en tijd verhoort. En bovenal willen wij Hem de lof toebrengen voor Wie Hij is, voor Zijn beloften, Zijn werken, Zijn heil. Het is immers adventstijd; tijd van gedenken en verwachten? Ieder gemeentelid wordt van harte uitgenodigd om aan deze kring deel te nemen. Mocht u zelf niet (kunnen) komen, maar hebt u graag dat voor u of voor anderen gebeden wordt, neem dan contact op met een van ondergetekenden.