Vanmorgen zullen in deze eredienst in het ambt van ouderling-kerkrentmeester bevestigd worden Ton Snoei en Johan Bezemer. Tevens zal er afscheid genomen worden van de ouderling-kerkrentmeesters Bart de Bruijn en Hans van Zandbergen en van diaken Gerben Hamstra.

De voorganger is ds. C. van den Berg en de organist is dhr. H. den Boer. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er voor iedereen gelegenheid om de ambtsdragers persoonlijk de hand te geven en met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Swanenburghshofje.

Stichting Christelijke Hulpverlening het Swanenburghshofje is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie in Gouda. Al 35 jaar bieden wij hulp aan mensen met psychosociale en maatschappelijke problemen. Wij zijn gevestigd in het eeuwenoude Swanenburghshofje, aan de Groeneweg in het centrum van Gouda. In de tien woningen op het hofje kunnen mensen tijdelijk wonen waarbij zij begeleiding krijgen door onze ruim 60 vrijwilligers. Ook wordt er ambulante begeleiding geboden door middel van individuele gesprekken en gespreksgroepen. Ook wordt er hulp geboden bij financiële problemen en dreigende schuldproblematiek door speciaal getrainde vrijwilligers van het project SchuldHulpMaatje. We hebben inmiddels 23 maatjes actief die werkzaam zijn in Gouda en Waddinxveen. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke levensvisie maar iedereen kan terecht ongeacht levensbeschouwing of achtergrond.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Gebedskring Pauluskerk

Op zondag 12 februari aanstaande hoopt de gebedskring om 9.00 uur weer bij elkaar te komen in één van de zalen van De Brug. De Here God geeft ons zoveel reden om Hem te danken. Paulus roept ons op in zijn brief aan de Filippenzen om ‘in geen ding bezorgd te zijn, maar bij alles onze wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend te maken bij God’. We kunnen ons zorgen maken over dingen in ons persoonlijk leven, over zaken bij hen die ons lief zijn. Of voor dingen in de gemeente en – niet te vergeten – in de wereld om ons heen. We mogen dit alles bekend maken bij God in het gebed. Vooral het laatste getuigt van een intensieve betrokkenheid bij elkaar. Maar we mogen het doen ook in betrokken dankbaarheid. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de kring. Hebt u een onderwerp voor gebed en ziet u er geen kans toe om bij de kring aanwezig te zijn? Neem dan gerust contact op met Marius van Rouwendal.

Meer Informatie